Асоциация за квалификация на автомобилистите в България

АКАБ е сдружение с основна цел обединяване, подпомагане и защитаване на интересите на организациите и физическите лица, занимаващи се с обучение на кадри в автомобилния транспорт. Занимаваме се с организиране, финансиране и подпомагане на проекти за развитието и повишаването на ефективността на обучението; представяне на проекти и разработване на програми, свързани с безопасността на движението по пътищата; участие при промяната на нормативната база в областта на обучението на кандидат водачи на МПС и БДП; организиране и провеждане на конференции и семинари, работни срещи, курсове за повишаване на квалификацията и подготовката на кадрите, занимаващи се с обучение.